18 Augustus 14:42
Kaapstad Verander Area

Saterdag

19°C / 10°C

Wind 13km/h

Reënval 0

Humiditeit 53%

Sondag

18°C / 11°C

Wind 24km/h

Reënval 0

Humiditeit 59%

Maandag

15°C / 12°C

Wind 32km/h

Reënval 6mm

Humiditeit 81%

Dinsdag

13°C / 10°C

Wind 27km/h

Reënval 19mm

Humiditeit 67%

Woensdag

13°C / 10°C

Wind 22km/h

Reënval 4mm

Humiditeit 77%

Donderdag

14°C / 11°C

Wind 38km/h

Reënval 0

Humiditeit 56%

Netwerk24 se kommentaarbeleid

Netwerk24 ondersteun ‘n intelligente, oop gesprek tussen ons skrywers, bydraers en lesers. Bydraes deur lesers lei tot verdere debatte of ondersoekende joernalistiek en word daarom verwelkom. By Netwerk24 stel ons die gehalte van joernalistiek en menings voorop en verwag daarom kommentaar en terugvoer van ‘n hoë gehalte.

Waarna soek ons?
Ingeligte, weldeurdagte, bondige (kort) menings of bydraes wat relevant is tot die onderwerp van die artikel. Dit beteken nie jy mag nie kritiek lewer nie – beskaafde meningsverskille wat fokus op die argument, nie die skrywer nie, is aanvaarbaar en kan lei tot ‘n verryking van die debat. 

Wat verwyder ons?
• Enige vorm van haatspraak, insluitend seksisme, rassisme en homofobie;
• Persoonlike of lasterlike aanvalle;
• Kru of swetsende bydraes;
• Bemarking van kommersiële produkte;
• Beledigende, kwetsende en irrelevante kommentare.

NB: Voorkeur word gegee aan kort, bondige, oorspronklike nie-herhalende kommentaar van onder 5 paragrawe.

Wie mag kommentaar lewer?

Alle geregistreerde lesers van Netwerk24. Jou kommentaar verskyn onder jou eie naam.

Verskyn kommentare onmiddellik?

Nee - dit neem 'n rukkie en dis onnodig om te vra Waar is my kommentaar of om dit weer te plaas.  Gee dit so 20 minute kans.  Bydraes wat aan die vereistes hierbo voldoen, verskyn gou onderaan die artikel.  Netwerk24 modereer deurgaans kommentaar en daarom word dit soms eers later geplaas.  Saans na 20h tot soggens om 6h val alle kommentaar eers in die "pending" mandjie. Die vroegoggend moderator begin dan om 6h deur die honderde kommentare wat oornag ingekom het werk.

Kan ek kla oor kommentaar?
Ja, by elke kommentaar is daar ‘n “merk as ongeskik”-vlaggie waarop jy kan kliek as jy dink ‘n bydrae voldoen nie aan ons beleid nie. Ons sal spoedig daarna kyk en die kommentaar verwyder as dit wel nie aan ons beleid voldoen nie.
Geen debat sal gevoer word oor die verwydering van kommentaar nie, maar daar is uitsonderings.

Hallo, jy moet ingeteken wees of registreer om artikels te lees.