21 Februarie 16:14
Kaapstad Verander Area

Woensdag

26°C / 18°C

Wind 21km/h

Reënval 0

Humiditeit 49%

Donderdag

26°C / 19°C

Wind 18km/h

Reënval 0

Humiditeit 49%

Vrydag

22°C / 18°C

Wind 29km/h

Reënval 0

Humiditeit 75%

Saterdag

21°C / 18°C

Wind 43km/h

Reënval 0

Humiditeit 66%

Sondag

24°C / 16°C

Wind 26km/h

Reënval 0

Humiditeit 54%

Maandag

23°C / 18°C

Wind 30km/h

Reënval 0

Humiditeit 70%

Netwerk24 se kommentaarbeleid

Netwerk24 ondersteun ‘n intelligente, oop gesprek tussen ons skrywers, bydraers en lesers. Bydraes deur lesers lei tot verdere debatte of ondersoekende joernalistiek en word daarom verwelkom. By Netwerk24 stel ons die gehalte van joernalistiek en menings voorop en verwag daarom kommentaar en terugvoer van ‘n hoë gehalte.

Waarna soek ons?
Ingeligte, weldeurdagte, bondige menings of bydraes wat relevant is tot die onderwerp van die artikel. Dit beteken nie jy mag nie kritiek lewer nie – beskaafde meningsverskille wat fokus op die argument, nie die skrywer nie, is aanvaarbaar en kan lei tot ‘n verryking van die debat. 

Wat verwyder ons?
• Enige vorm van haatspraak, insluitend seksisme, rassisme en homofobie;
• Persoonlike of lasterlike aanvalle;
• Kru of swetsende bydraes;
• Bemarking van kommersiële produkte;
• Beledigende, kwetsende en irrelevante kommentare.

Wie mag kommentaar lewer?
Alle geregistreerde lesers van Netwerk24. Jou kommentaar verskyn onder jou eie naam.
Verskyn kommentare onmiddellik?

Bydraes wat aan die vereistes hierbo voldoen, verskyn meestal onmiddellik onderaan die artikel.  Netwerk24 modereer deurgaans kommentaar en daarom word dit soms eers later geplaas.

Kan ek kla oor kommentaar?
Ja, by elke kommentaar is daar ‘n “merk as ongeskik”-vlaggie waarop jy kan kliek as jy dink ‘n bydrae voldoen nie aan ons beleid nie. Ons sal spoedig daarna kyk en die kommentaar verwyder as dit wel nie aan ons beleid voldoen nie.
Geen debat sal gevoer word oor die verwydering van kommentaar nie.

Hallo, jy moet ingeteken wees of registreer om artikels te lees.