Ek het so soort gelyke rok in boek gesien en van die begin af daarvan gehou.

Sien alle inskrywings