• Ons publiseer foto’s met ’n landbou-tema.
  • Foto’s moet aanvaarbaar wees vir publikasie.
  • Ons kan besluit om sekere foto’s nie te publiseer nie.
  • Ons hoef nie redes te verskaf as ons nie jou foto publiseer nie.
  • Ons kan jou foto’s op ons webwerwe en in Landbouweekblad publiseer, met die nodige erkenning.