Lees jou gunsteling-tydskrifte en -koerante nou alles op een plek teen slegs R99 p.m. Word 'n intekenaar
Algemeen
Brief pak gay-kwessie in NG Kerk weer

’n Groep mense, onder wie prominente politici, akteurs, skrywers, akademici en kunstenaars, het ’n ope brief aan die NG Kerk geskryf waarin hulle weer die kwessie van gays in dié kerk na vore bring.

Dr. Frits Gaum

Dr. Frits Gaum, voormalige redakteur van Kerkbode, het die brief geskryf en dit is medeonderteken deur meer as 100 ander mense. Hy skryf onder meer die NG Kerk se houding teenoor gays “skreeu ten hemele”.

Die brief is Vrydag aan die NGK gerig voordat die kerk se 17de vergadering van die Algemene Sinode Sondag in Benoni begin sit vir die week.

Van die bekendes buite kerklike kringe wat die brief onderteken het, is onder andere Helen Zille, voormalige Wes-Kaapse premier, die sanger Bouwer Bosch, Dana Snyman, skrywer, en Deon Lotz, akteur.

Die ondertekenaars van die brief meen dat ’n morele homoseksuele leefwyse nie sonde is nie en pleit by die sinode om nie “die hoopgewende besluit” van 2015 nou tot niet te maak nie.

Die NGK het in 2016 sy besluit oor huwelike van dieselfde geslag gewysig nadat hy die jaar tevore beslis het elke kerk kan self besluit of hy dié verhoudings wil erken, gay paartjies in die huwelik wil bevestig en gay predikante wil aanstel.

Helen Zille. Foto: Peter Abrahams
Bouwer Bosch
Bouwer Bosch.

Gaum het Saterdag aan Netwerk24 gesê dit is beduidend dat predikante van ander kerke ook hul steun gegee het.

Die NGK is tans die enigste kerk wat leiding neem rondom gays se rol in die kerk.

In sy brief word gevra dat die NGK LGBTQIA-gelowiges (lesbies, gay, biseksuele, transgender, queer, interseks, a-seksuele) “sonder enige diskriminasie in al die voorregte van kerklidmaatskap” moet laat deel.

Om ’n gay-lidmaat uit die kerk te sluit kom neer op onbillike diskriminasie, sê Gaum.

“Dit is nie net teen die landswette nie, maar die Bybel sê ook diskriminasie is verkeerd.”

Hy vra ook die Kerk om versoening tussen heteroseksuele en homoseksuele mense te bewerkstellig.

“Die NG Kerk het dit, ná baie worsteling, ondubbelsinnig oor apartheid gedoen. Die kerk word nou geroep om dit in woord én daad en sonder voorbehoude ten opsigte van LGBTQIA-mense te doen.”

Die kerk se Algemene Sinode Moderamen (ASM) het in September aangekondig ’n taakspan is aangewys om die 111 beswaarskrifte wat die ASM ontvang het, te orden.

Griewe sal hanteer word ten opsigte van Skrifgesag, eksegese, hermeneutiek, etiek, dogma-histories, belydenis, ekumene, antropologie en biologiese wetenskappe.

Na verwagting sal die beswaarskrifte in die komende week onder bespreking kom en sal ’n nuwe besluit geneem word oor of daar plek in die NGK is vir gay mense.

Dr. Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NGK, kon nie vir kommentaar bereik word nie.

Die agtergrond van die twee besluite

Die NGK se algemene sinode het in 2015 met ’n geskiedkundige besluit bepaal kerk kan self kies of hulle gay-verhoudings wil erken, gay paartjies mag trou en gay predikante wil aanstel.

Dié besluit is in 2016 op ’n spesiale sitting van die sinode vervang.

Die kerk se beleid was sedertdien dat homoseksuele mense deel mag wees van die kerk mits hulle nie onder sensuur geplaas is nie en selibaat lewe.

Verder sal ’n gay persoon net toegelaat word om ’n dominee te word as hy of sy selibaat lewe.

Die NGK het wel by sy 2015-besluit gehou dat hy alle mense van gelyke waarde ag, oneag hul seksuele oriëntasie.

Tydens die hofsaak het die NGK gesê dié besluit skend nie gays se regte nie omdat hulle vry is om by enige kerk aan te sluit of hul eie kerk te begin.

Die groep wat die saak na die hof geneem het, het dr. Frits Gaum, voormalige redakteur van Kerkbode, en sy seun Laurie Gaum ingesluit.

Hulle het aangevoer die huwelik is ’n statuêre instelling en dat die NGK hom aan die Wet op Burgerlike Verbintenisse moet onderwerp ingevolge waarvan gay paartjies mag trou.

Die volledige brief aan die sinode

Liewe Susters en Broers

Die meeste van die ondergetekendes is lidmate van die NG Kerk, maar nie almal nie. Ons het egter almal verbintenisse met die NG Kerk – of deur familie, of deur vriende, of deur die geskiedenis. Ons is gelowige mense en rig hierdie Ope Brief in ons persoonlike hoedanigheid aan u omdat ons glo dat u tydens die Algemene Sinode van 2019 besluite gaan neem wat vir die kerk van Jesus Christus in Suid-Afrika en Afrika van besondere belang kan wees. Ons vra beleefd u aandag vir die volgende.

1. Verskeie algemene sinodes het sedert 2004 deur hulle beraadslaging en besluite “tekens van hoop” oor die kwessie van homoseksualiteit opgerig. Die 2015-sinode het in hierdie verband vir ’n groot deurbraak gesorg deur ruimte te gee vir selfdegeslagverbintenisse, maar dit is ongelukkig deur die 2016-buitengewone sinode ongedaan gemaak. 2016 se besluite is daarna om prosedurele en substantiewe redes deur die Hooggeregshof ter syde gestel nadat lidmate van die NG Kerk hulle tot die hof gewend het omdat dit die enigste manier was om regsekerheid te kry.

2. Die 2004-sinode het reeds om verskoning gevra aan gay mense en hulle families wat in die verlede deur die kerk se optrede diep seergemaak is. Daaropvolgende sinodes het dié verskoning herhaal, maar die besluite van die 2016-sinode het opnuut ou wonde oopgekrap.

3. Die Bybel praat nêrens oor seksuele oriëntasie as sodanig nie. “Homoseksualiteit” is nie ’n Bybelse term nie, maar dateer uit die 19de eeu. Dit is ons oortuiging dat, soos ’n heteroseksuele oriëntasie in sy verskillende vorme nie sonde is nie, so is ’n homoseksuele oriëntasie in sy verskillende vorme nie sonde nie. En soos ’n morele heteroseksuele leefwyse nie sonde is nie, so is ’n morele homoseksuele leefwyse nie sonde nie.

4. Ons aanbid ’n God van liefde en van geregtigheid. Waar daar haat en onreg is – tussen en teenoor rasse, geslagte, nasies, heteroseksuele en homoseksuele mense – is God bedroef. Alle mense is na God se beeld gemaak en ’n kerk, veral ’n kerk, moet elke vorm van onreg afwys. Die NG Kerk het dit, na baie worsteling, ondubbelsinnig oor apartheid gedoen. Die kerk word nou geroep om dit in woord én daad en sonder voorbehoude ten opsigte van LGBTQIA+-mense (lesbies, gay, biseksuele, transgender, queer, interseks, a-seksuele) te doen. En waar die kerk in die verlede in hierdie verband gefouteer het, moet doelgerigte pogings aangewend word om deur herstellende geregtigheid reg te maak wat verkeerd is. Dit beteken onder meer dat LGBTQIA+-gelowiges sonder enige diskriminasie in al die voorregte van kerklidmaatskap moet kan deel, en dat ’n gestruktureerde proses van begrip en versoening tussen heteroseksuele en homoseksuele mense in die kerk aan die gang gesit word. So kan kerkmense leer verstaan dat die bydrae van LGBTQIA+-lidmate dringend nodig is in die kerk se uitvoering van haar rol en roeping as die reformerende kerk van die Here.

5. Laastens vra ons u om nie deur besluite wat nou geneem word, die hoopgewende inhoud van die 2015-besluite ongedaan te maak nie. Die 2015-besluite was op stuk van sake ’n verset teen onbillike diskriminasie teen LGBTQIA+-mense. Die uitspraak van die hooggeregshof wys onbillike diskriminasie ook onomwonde af. Dit is egter nie net in stryd met die Grondwet van Suid-Afrika nie, maar in elke opsig ook teenstrydig met die Christelike boodskap van naasteliefde soos uitgedruk in die Groot Gebod. Dit skreeu ten hemele!

Baie dankie vir u aandag.

Dr. Kobus Anthonissen, afgetrede predikant, Bellville

Ds. Nick Bezuidenhout, afgetrede predikant, Jeffreysbaai

Me. Rubaix Bezuidenhout, afgetrede spraakterapeut, Jeffreysbaai

Me. Elise Bishop, afgetree, Strand

Me. Annemie Bosch, aktivis, Pretoria

Mnr. Bouwer Bosch, sanger, akteur en entrepreneur, Randburg

Prof. Hendrik Bosman, afgetrede dosent, fakulteit teologie, Stellenbosch

Me. Adele Botha, onderwyser, Somerset-Wes

Me. Anine Botha, ondersteuner, Bloemfontein

Prof. Johan Buitendag, dosent, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Me. Mary Burton, oud-kommissaris, Waarheids-en-Versoeningskommissie, Rondebosch

Mnr. Frederik Calitz, ingeneur, Milnerton

Dr. Andries Cilliers, predikant, Drieankerbaai, Kaapstad

Prof. Juliana Claassens, dosent, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Ds. Julian Coetzee, predikant VGKSA, Ocean View

Dr. Murray Coetzee, afgetrede predikant, argivaris Beyers Naudé-sentrum, Stellenbosch

Mnr. Jan Coetzer, MDiv, Fakulteit Teologie, US, Stellenbosch

Ds. Johan Conradie, predikant, Sonstraal, Durbanville

Mnr. Terry Crawford-Browne, afgetrede bankier en wapenskandaal-aktivis, Milnerton

Me. Lavinia Crawford-Browne, bemarker: Desmond Tutu-HIV Foundation, Milnerton

Prof. John de Gruchy, afgetrede teoloog, Hermanus

Mnr. Stefan de Klerk, MDiv, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Dr. Gerda de Villiers, dosent, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Prop. Magriet de Villiers, akademiese ontwikkelingskoördineerder, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Ds. Riaan de Villiers, predikant, Groote Kerk, Kaapstad

Dr. Elma de Vries, konsultant, Michell’s Plain-hospitaal, Kaapstad

Prof. Yolanda Dreyer, dosent, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Prof. Stan du Plessis, uitvoerende bedryfshoof, US, Stellenbosch

Me. Hilandi du Toit, sanger, Constantia

Prof. Dion Forster, dosent en direkteur Beyers Naudé-sentrum, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Dr. Leon Fouché, afgetrede predikant, Jeffreysbaai

Me. Sara Fouché, afgetrede onderwyseres, Jeffreysbaai

Mnr. Danny Fourie, uitgewer, Wellington

Me. Aneleh Fourie le Roux, MIV-fasiliteerder en aktivis, Somerset-Wes

Dr. Frits Gaum, afgetrede predikant, Durbanville

Me. Henda Gaum, tuisteskepper en aktivis, Durbanville

Prop. Laurie Gaum, fasiliteerder, Muizenberg

Prof. Alphonso Groenewald, dosent, fakulteit teologie en religie, Pretoria

Me. Hanli Groenewald, MDiv, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Dr. Pierre Grigor, teoloog, Swakopmund

Prof. Len Hansen, dosent, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Mnr. Gielie Hoffmann, konsultant, Pretoria

Me. Annalet Hofmeyr, afgetree, Gordonsbaai

Me. Olga Human, kunstenaar, Somerset-Wes

Mnr. Neels Jackson, joernalis, Pretoria

Me. Louise Jackson, fisioterapeut, Pretoria

Dr. Hanré Janse van Rensburg, dosent, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Dr. Chris Jones, eenheid morele leierskap, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Me. Rhoda Kadalie, afgetrede akademikus, rubriekskrywer, Menseregtekommissaris, Kalifornië, VSA

Mnr. Siya Khumalo, skrywer, Durban

Prop. Judith Kotzé, konsultant, Kaapstad

Ds. Willie Kotzé, predikant, Gansbaai

Dr. Fiona Kritzinger, pediatriese spesialis, Constantia

Mnr. Wilhelm M. Kruger, ondersteuner, Stellenbosch

Prof. Christina Landman, teoloog, Unisa, Pretoria

Me. Janette Larney, dosent, Potchefstroom

Ds. Martin Laubscher, dosent, fakulteit teologie en religie, UV, Bloemfontein

Dr, Lisa le Roux, navorser EGON, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Mnr. Charl-Johan Lingenfelder, musiekregisseur en draaiboekskrywer, Vredehoek

Mnr. Deon Lotz, akteur, De Tijger

Dr. Gys Loubser, videograaf, Seepunt

Dr. Lionel Louw, afgetrede predikant, medeprofessor en departementshoof: Ontwikkeling, UK, Kaapstad

Dr. Fanie Marais, predikant, Goodwood

Dr. Nadia Marais, dosent, Fakulteit Teologie, US, Stellenbosch

Prof. Johan Maree, afgetrede dosent: Sosiologie, UK, Bloubergstrand

Dr. Arno Meiring, predikant, Universiteitsoord, Pretoria

Dr. Jacob Meiring, narratiewe teoloog, Tamboerskloof

Prof. Piet Meiring, afgetrede dosent, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Dr. Juanita Meyer, dosent, fakulteit teologie en religie, UV, Bloemfontein

Prof. Sias Meyer, dosent, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Ds. Tilana Meyer-Morkel, predikant, Paarl-Vallei, Paarl

Dr. Marthie Momberg, navorsingsgenoot, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Prof. Julian Muller, afgetrede dosent, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Dr. Peter Nagel, dosent, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Me. Celeste Naudé, pensioenaris, Pretoria

Ds. Schalk Naudé, afgetrede predikant, Pretoria

Dr. Willem Nicol, afgetrede predikant en teoloog, Pretoria

Ds. Pieter Oberholzer, afgetree, Vishoek

Me. Di Oliver, afgetrede maatskaplike werker en anti-apartheidstryder, Muizenberg

Me. Emma Pienaar, tuisteskepper en aktivis, Grootbrakrivier

Mnr. Hennie Pienaar sr, afgetrede sakeman en boer, Grootbrakrivier

Prop. Hennie Pienaar, sakeman, George

Prof. Hennie Pieterse, afgetrede dosent: praktiese teologie, Unisa, Pretoria

Dr. Mary-Anne Potts, afgetrede mediese dokter, Kommetjie

Prof. Jeremy Punt, dosent, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Dr. Eben Scheffler, afgetrede dosent, Unisa, Pretoria

Mnr. Hein Smit, ondersteuner, Table View

Mnr. Dana Snyman, skrywer en joernalis, Jacobsbaai

Dr. Deon Snyman, direkteur: Restitution Foundation, Kaapstad

Prof. Fanie Snyman, emeritus-dekaan, navorsingsgenoot, fakulteit teologie en religie, UV, Bloemfontein

Mnr. Marco Spaumer, akteur, Kaapstad

Dr. Robert Steiner, predikant, Verenigende Presbiteriaanse Kerk, Rondebosch

Mnr. Ashwin Thyssen, MDiv, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Eerw. Mpho Tutu van Furth, Episkopaalse priester, Amstelveen, Nederland

Prof. Andries van Aarde, afgetrede dosent, fakulteit teologie, UP, Pretoria

Mnr. André-Carl van der Merwe, skrywer, kunstenaar en sakeman, Seepunt

Ds. Carusta van der Merwe, teoloog, UP, Pretoria

Me. Dania van der Walt, tuisteskepper en aktivis, Gouritsmond

Dr. Albertus van der Westhuizen, pensioenaris, Botrivier

Prof. Ernest van Eck, adjunk-dekaan, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Prof. LJ van Niekerk, ondersteuner, Centurion

Mnr. Daan van Rooyen, ondersteuner, Potchefstroom

Me. Lyn van Rooyen, konsultant, Randburg

Dr. Tanya van Wyk, dosent, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Me. Marieke Vermaak, ondersteuner, George

Me. Lulani Vermeulen, boer, Philippolis

Prof. Cas Vos, afgetrede dekaan, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Prof. Robert Vosloo, dosent, fakulteit teologie, US, Stellenbosch

Prof. Cas Wepener, dosent, fakulteit teologie en religie, UP, Pretoria

Me. Bettina Wyngaard, skrywer, Grabouw

Dr. Spiwo Xapile, predikant, Verenigende Presbiteriaanse Kerk, Vredehoek

Me. Helen Zille, oud-premier van die Wes-Kaap, Bloubergstrand


Meer oor:  Ng Kerk  |  Deon Lotz  |  Helen Zille  |  Dana Snyman  |  Bouwer Bosch  |  Brief  |  Godsdiens  |  Gay-Kwessie
MyStem: Het jy meer op die hart?

Stuur jou mening van 300 woorde of minder na MyStem@netwerk24.com en ons sal dit vir publikasie oorweeg. Onthou om jou naam en van, ‘n kop-en-skouers foto en jou dorp of stad in te sluit.

Ons kommentaarbeleid

Netwerk24 ondersteun ’n intelligente, oop gesprek en waardeer sinvolle bydraes deur ons lesers. Lewer hier kommentaar wat relevant is tot die onderwerp van die artikel. Jou mening is vir ons belangrik en kan verdere menings of ondersoeke stimuleer. Geldige kritiek en meningsverskille is aanvaarbaar, maar dit is nie 'n platform vir haatspraak of persoonlike aanvalle nie. Kommentaar wat irrelevant, onnodig aggressief of beledigend is, sal verwyder word. Lees ons volledige kommentaarbeleid hier.

Stemme

Hallo, jy moet ingeteken wees of registreer om artikels te lees.