Hulle boek, The Female Curve verduidelik dat daar basies vyf tipe vroue is wat spesifieke dryfvere het.  Hierdie vyf tipe vroue stel hulle voor as Sam, Helen, Sarah, Brenda en Charlie. Met behulp van die boek kan jy uitvind watter een jou verteenwoordig en wat die dinge is wat jou dryf. Met hierdie insig sal dit hopelik daartoe bydra dat jy ander vroue ook sal kan identifiseer en dan beter begrip sal hê vir waarom hulle optree soos hulle doen. Die boek is in eenvoudige toeganklike taal geskryf en verduidelik die verskillende tipe vroue aan die hand van voorbeelde. Ek het Johan en Marianna per e-pos ‘n paar vrae oor hul boek gevra:

Wie is julle?
Ons is van Pretoria en werk albei in Menslike Hulpbronne. Ons het ons BA grade in Bedryfsielkunde en Kommunikasie verwerf by die Universiteit van Pretoria.  Ons is 22 jaar getroud en het ‘n 14 jarige dogter, Jenna. 

Buiten skryf en die studie van menslike gedrag, het ons ook ‘n passie vir silwer juweliersware en reis. In ons soeke na unieke silwer juweliersware het ons verskeie lande besoek en is sodoende ook aan diverse kulture blootgestel.      

Waarom wou julle die boek skryf?

Hoewel daar altyd verskeie faktore is wat meebring dat verhoudinge tot niet gaan, het ons besef die meeste verhoudinge ly skipbreuk a.g.v die gebrek aan selfinsig en empatie. Sodra ons onsself dus beter verstaan begin ons daadwerklik insig en empatie vir die ander persoon in die verhouding ontwikkel. Hierdie boek fokus om die verskillende vroulike tipes te identifiseer en dit so aan die leser aan te bied dat die karaktereienskappe maklik geëien kan word. Ons hoop hierdie boek sal bydra tot suksesvolle verhoudinge met al die vroue in mense se lewe!

Hoe het julle die navorsing vir die boek gedoen? Hoe lank het dit geneem om al die inligting te verwerk en die boek te skryf?

Die navorsing vir die boek het sowat vyf jaar geduur. In dié tyd het ons ‘n matriks model ontwikkel, wat  “The Female Curve” model genoem is.  Daarna het ons vraelyste uitgestuur aan vroue wat ons goed ken (‘n steekproef verteenwoordigend van elke tipe). Daarna het ons die dryfvere (reliance factors) ontwikkel en tussen deur ons persoonlike ervaringe van elke tipe gedokumenteer.  Dit alles het bygedra om die tipiese gedragspatrone, eienskappe en kenmerke van elke soort vrou in die model saam te vat.

Toe die model ontwikkel is en al die navorsing van die vraelyste teruggekom het was dit redelik maklik om die boek te skryf.  Die grootste uitdaging egter was om die boek nie te akademies te skryf nie – die doel was dat dit ‘n lekker-lees, prettige boek moet wees, maar dat die kernboodskap oor die diversiteit en uniekheid van vroue duidelik na vore kom.         

Waarop baseer julle die vyf verskillende tipe vroue?

Die “Female Curve” model identifiseer 5 tipes vroue na aanleiding van hul plasing op die vroulikheidsglyskaal.  Ons navorsing het bevind dat vroue op ‘n glyskaal lê van “meer vroulik” tot “minder vroulik”.   Dié matriks model identifiseer dan ook 5 dryfvere wat uniek is tot elkeen van die 5 tipes vroue.  

Hier is ‘n kort opsomming van elkeen van die 5 tipes vroue

 • Tipe 1 vroue is baie vroulik en het ‘n sosiale dryfveer
 • Tipe 2 vroue is vroulik (2de hoogte op die vroulikheidskaal) en het ‘n rasionale dryfveer
 • Tipe 3 vroue is in die middel van die vroulikheidskaal en het ‘n emosionele dryfveer
 • Tipe 4 vroue is laer af op die vroulikheidskaal en het ‘n self aangedrewe dryfveer
 • Tipe 5 vroue lê die laagste op die vroulikheidskaal en het ‘n fisiese dryfveer.

Om dit meer prakties te stel, gestel jy word uitgenooi na ‘n werksonderhoud . . .

Sal jy . . .

 • Staat maak op jou voorkoms en sosiale vaardighede om die die pos te kry
 • Of sal jy eerder wys hoe intelligent and welbelese jy is  
 • Alternatiewelik sal jy ‘n punt daarvan maak om te wys hoe anders en kreatieif jy is in vergelyking met die gewone werksoeker
 • Of sal jy dit duidelik stel hoe veelsydig jy is en bereid is om enige iets te doen
 • Of sal jy jou fisiese teenwoordigheid en self geldenheid gebruik om die pos by al die ander werksoekers weg te raap. 

Elkeen van hierdie reaksies korrelleer met die dryfvere van die 5 tipe vroue.     

Kan ‘n vrou in meer as een van die kategorieë ingedeel word?

Met ons aanlynvraelys het ons gevind dat die meeste vroue eienskappe van al die tipes het, maar vroue toets gewoonlik hoog in een of twee van die kategorieë.  Alhoewel, wanneer vroue met ‘n krisis gekonfronteer word, val hulle gewoonlik terug na hul dominante dryfveer.    

Hoe sal hierdie inligting vroue en mans in hul lewens help?

 • Om hulself beter te verstaan
 • Om beter verhoudinge met vroue in hul lewe te bou
 • Om die ander vroue in hul lewe te verstaan en te aanvaar. 
 • Om verdraagsaamheid en empatie vir mekaar te ontwikkel
 • Om huwelike en verhoudinge te versterk

Ons is besig om “The Male Frame” te skryf sodat vroue bietjie meer insig in die manlike psige kan ontwikkel en die laaste boek in die trilogie gaan fokus om die verhoudinge tussen die vyf verskillende vroue en mans te ontrafel.

Het vroue se persoonlikheidtipes deur die eeue verander of het dit dieselfde gebly?

In ons opinie, was daar gedurende die vyfigerjare meestal trofeevroue en tuisteskeppers. In daardie jare is sosialisering, huiswerk en kinders grootmaak beskou as die ideale vroulike rolle. Gedurende hierdie jare is baie vroue beïnvloed deur Grace Kelly, Marilyn Monroe en selfs “Barbie”.  In die sestiger- en sewentigerjare het daar ‘n nuwe tipe vrou na vore getree – of was sy altyd daar? Hierdie vroue het namens ander vroue gestaan vir gelyke vroue regte, in politiek, opvoeding en in die sake wêreld. Die tagtigs en negentigs het weer vroue opgelewer wat nog meer selfversorgend en onafhanklik is. Sommige vroue het selfs gevra om as Me in plaas van Mev aangespreek te word en daarop aangedring om hul nooiensvan te hou. Vroue het eers redelik onlangs begin om in plaas van mans met koekies en tee in die raadsaal te bedien, self aan die hoof van maatskappye te staan en politieke loopbane te volg.

Hoe het hierdie indeling van vroue jou op ‘n persoonlike vlak gehelp?

Johan: “Marianna is ‘n tipiese tipe 3, sensitief, kreatief en met ‘n emosionele dryfveer. Met die skryf van die boek moes sy natuurlik diep delf en haarself baie blootstel. Nogtans is dit vir my baie interessant hoe sy verskillende tipes reflekteer in haar rol as ma, vrou, en in die beroepswêreld. Maar belangrik, wanneer sy met ‘n krisis of uitdaging gekonfronteer word val sy terug op haar emosionele dryfveer. Met die nuutgevonde kennis het ek nou geliefd geneem dat sy nooit ‘n tipiese huisvrou sal wees nie of enige adenalien gedrewe aktiwiteite saam met my sal doen nie.”

Wat is die interessantste ding wat julle geleer het uit jul navorsing vir die boek?

 • Vroue identifiseer ander vroue makliker volgens die tipes as hulself
 • Baie vroue lê tussen die tipes
 • Vroue wat baie hoog toets in een tipe, identifiseer ook baie sterk met die spesifieke tipe se persona.   

Dit is om hierdie rede dat ons ‘n aanlyn vraelys ontwikkel wat vrouens help om hulself beter te analiseer.  Lesers kan die boek aanskaf by www.thefemalecurve.com en ook die  aanlyn vraelys daar voltooi.