Sachs se boek, The Strange Alchemy of Life (Oxford University Press), is bekroon met die Alan Paton-prys vir nie-fiksie. Die prys is vanjaar vir die 21ste keer toegeken. In die boek skryf Sachs oor sy lewe en sy werk as ‘n regter in Suid-Afrika. Hy is die tweede skrywer naas Jonny Steinberg wat hierdie prys ‘n tweede keer gewen het. Hy het die toekenning in 1991 gekry vir sy boek The Soft Vengeance of a Freedom Fighter.

Die beoordelaar Ari Sitas sê oor Sachs se boek dat dit ‘n uitsonderlike en eerlike dokument is en alhoewel baie daarvan tot regsgeleerdes spreek, besin die boek baie oor die morele en filosofiese dilemma oor wat dit beteken om ‘n mens te wees in ‘n sosiaal-verantwoordelike demokrasie.

High Low In-between (Umuzi) deur Imraan Coovadia is bekroon met die Sunday Times prys vir fiksie. Die boek gaan oor die uitwerking wat ‘n man se dood op sy vrou, Nafisa, en haar disfunksionele Durbanse familie het. Tyron Smith, boekeredakteur van die Sunday Times sê die boek het die beoordelaars beïndruk met die elegansie waarmee die skrywer die middelklas- Durbanse Indiese gemeenskappe en hulle strewe om identiteit en plek in ‘n vinnigveranderende demokratiese era ondersoek en beskryf.