Books that changed the world - Andrew Taylor (Quercus, R239,95)

Enige lysie wat aanspraak maak op die beste dít of die beste dát is altyd betwisbaar. Só is dit ook met hierdie een: Jy sou dalk ander boeke gekies het.
Die samesteller sê hierdie boeke het 'n verskil aan sy lewe gemaak, maar het ook 'n verandering in die wêreld gebring - hetsy op politieke, godsdienstige, mediese, literêre of geografiese front.

Van die boeke wat hy lys, is Nineteen Eighty-four deur George Orwell, watkritiek uitspreek teen te veel politieke mag. Dan is daar Lady Chatterley's Lover deur D.H. Lawrence, wat nie noodwendig sy beste boek is nie, maar dit het 'n debat oor sensuur ontketen - en dit is oor hierdie kulturele waarde dat die boek die lys haal. Verder is daar Avicenna se Canon of Medicine, wat 'n basis vir moderne gesondheidsorg gelê het. Betwisbaar of nie, Taylor se boek is interessante leesstof