“The Shawshank Redemption het my laat besef hoe die gesindheid waarmee ons elke nuwe dag aanpak, ons denke en optrede beïnvloed, en hoe dit die reaksie van mense om ons en noodwendig ons eie paadjie vorentoe kan bepaal. Daardie mag van ’n positiewe ingesteldheid, ongeag jou omstandighede, het my oorweldig.

Ons het meer beheer oor ons ervaring van die lewe, en ook die omgewing waarin ons leef, as wat ons dink. Ek glo werklik: Die lewe is ’n lied!”