Die Gugulethu Tenore streef hulle inhirente liefde vir opera na, ‘n musiekstyl wat nie tradisioneel met informele nedersettings geassosieer word nie. Hulle inkorporeer kontemporêre en subtiele etniese elemente in hul musiek en daardeur maak hulle hierdie musiekstyl hulle eie en steel die harte van luisteraars met hulle ongekunselde talent. Die Gugulethu Tenore het Suidafrika verteenwoordig tydens die FIFA 2010 wêreldbeker en het duisende sokkertoeskouers bekoor. Die SA Jeug Koor is nie net ‘n koor nie, maar ook ‘n opheffingsprojek waarby agtergeblewe kinders ‘n kans gegun word om te droom en om hulle volle potensiaal te ontgin. Die koor bestaan uit 86 uitgesoekte hoërskool leerders uit die hele SA en verteenwoordig sodoende die werklike demografie van ons land.