Wat se^ ek vir mense wat bly vra wanneer ek en my man nog enetjie kry? Dit het niks met enigiemand te make nie. Ek stel nie belang in hul “insigte” oor die “skade” wat ons ons “enigste” kind aandoen nie.

MARLIZE HEPPELL, kliniese sielkundige van Klerksdorp antwoord

Mense gee soms goed bedoelde raad, maar elke paartjie neem hul eie besluite op grond van hul omstandighede. Hoeveel kinders jy wil he^, het niks met iemand anders te make nie. Sou iemand weer vra, se^ bloot julle oorweeg dit nie nou nie en geniet jul kind baie. Glimlag en verander die onderwerp. Moenie uitwei nie.

Enkelkinders word dikwels gestigmatiseer omdat hulle dit kwansuis moeilik vind om te deel of geneig is om selfgesentreerd en veeleisend te wees. Maar so´ lyk die feite: In China verplig die wet ouers om net een kind te he^. Navorsing het bewys die´ enkelkinders is dikwels hoogs gemotiveerde presteerders. Al die aandag van hul ouers is tot hul voordeel.

Dis wel belangrik dat ouers hul enkelkinders kans gee om sosiale interaksie met hul portuurgroep te he^. As jou kind te´ veel met volwassenes meng, kan hy soos hulle begin dink en redeneer en deur sy eie maats uitgesluit word. Hy kan dan eensaam raak.

VIR NAVRAE: MARLIZE HEPPELL | 083 273 9245