"Ons dink ons nie in nuwe leefpatrone in nie, ons leef ons in nuwe denkpatrone in" - Richard Rohr, Franciskaanse priester, skrywer en motiveringspreker.