Die resessie is nie nét sleg nie. Dís wat ons nou weet, sê Carl Fischer van Capitec Bank:

1. Spaar - Al spaar jy net van nóú af 10% van jou salaris, sal dit jou help in finansieel onseker tye.

2. Begroot - Werk 'n begroting uit en hou daarby.

3. Maak die hele gesin betrokke - Kry finansiële kennis sodat jy dit ook aan jou kinders kan oordra.

4. Ken jou krediet - Voordat jy aansoek doen vir 'n verband of kredietkaart, weet eers wat jy reeds skuld, hoeveel rente jy gaan betaal en wat die slaggate is.

5. Betaal skuld af - Betaal die skuld waarop jy die meeste rente betaal eerste af. Dis gewoonlik krediet en winkelkaarte en 'n oortrokke bankrekening.

Besoek www.capitec.co.za vir meer inligting.