Indien jy nie van verandering hou nie, is dié wenke net vir jou!

Verander jou houding. Beskou verandering as ’n geleentheid om persoonlik te kan groei.

Omhels verandering, moet dit nie teenstaan nie.

Vind uit wat die verandering behels. Só sal dit minder bedreigend wees.

Hou vas aan jou waardes. Hulle sal nie verander nie en bied stabiliteit.

Fokus op die positiewe elemente rondom verandering, bemoei jouself met wat van jou vereis gaan word en doen met ’n positiewe gemoed dit wat van jou verwag word.

Maak gebruik van alle hulp.

Vra jouself: Wat kan ek tot geslaagde verandering bydra? Eerder as: Hoekom ek?

Fokus op hoe jy verandering vir jou kan laat werk. Jy sal bemagtig eerder as oorweldig voel.

Moenie te gemaklik raak nie, verandering is ’n gegewe!