Of ek ’n feminis is? Ek pes die meeste -ismes. ’n Vrou moet ideaal gesproke ’n vol, ryk, bevredigende lewe kan lei. As sy wil werk, moet sy kan. As sy wil kinders hê, moet sy kan. As sy wil trou, moet sy kan trou, of nie. Ek wil nie oor ’n man baas speel nie, oor niemand nie, maar dieselfde moet geld vir hom. Ek wil vry voel om enige karakter te skep op papier of as aktrise op die doek.’ Elmaer oor haar boek, Slagveld