MB Bemarking kondig met trots die jaarlikse unieke “Gee jou Gawe” Kersfeesmark aan ten bate van liefdadigheid. ‘n Nuwe liefdadigheid sal elke jaar aangekondig word en bemark word. Sodoende kan ons jaarliks ‘n ander instansie help met fondse. Hierdie jaar is die liefdadigheidsorganisasie: Doulos Armoedebediening Gemeenskapsprojekte NPO 053-086. Die Mark staan bekend vir hoë kwaliteit kuns en handewerk. PLEK Griekse Gemeenskapsaal H/v Lynnwoodweg en Roperstraat, Brooklyn, Pretoria – regoor hoofingang van Tukkies DATUM Vanaf: Vrydag 18 November 2011 Tot: Sondag 27 November 2011 Vrydag 18 November 2011 om 17h00 bederf ons 100 minderbevoorregte kinders met ‘a ligte aandete, sap, ‘n sagte speelding & ’n Poppespel geborg deur Perneef Teater OOP OP SONDAE ALGEMEEN