"Wanneer jy beroemd is, is jou werk om te gaan waar die kameras nie gewoonlik gaan nie en te wys hoe wreed die wêreld kan wees." - Hollywood-akteur, George Clooney.

Ons vra bekendes watter flieks het met hulle gepráát.