"My houding teenoor my werk word aangevuur deur my liefde daarvoor. 'n Mens behoort weg te beweeg van 'n ek-moet-probeer-om-my-rekeninge-te-betaal-houding na werkomstandighede wat jou siel betrek. Dis tog die kern van wie jy is." - Gloria Bosman, SA jazz-sangeres