In die eerste hoofstuk word breedvoerig gekyk hoe jy jou kind kan verstaan. Kwessies soos selfbeeld, die rol van speel, dissipline, sensoriese en morele intelligensie word bespreek. Verder sluit die 21 hoofstukke raad in oor eetgewoontes, sosialisering, slaapprobleme, asook leeruitdagings. Die lywige boek is deur verskillende kenners op verskeie gebiede geskryf, onder redakteurskap van Linda Cilliers. Die inligting word eenvoudig en toeganklik aangebied. Happy Yearsword uitgegee deur Abraham Kriel Kindersorg om erkenning te gee aan die baanbrekerswerk van Maria Kloppers. Sy het jare gelede 'n hawe vir weggooibabas begin, wat vandag nog bekend is as die Maria Kloppers-kinderhawe-afdeling van AKK. Die boek kos R125  en kan bestel word by www.abrahamkriel.org  en is ook beskikbaar by Exclusive Books.