"Ek werk in 'n groot oopplankantoor en het reuseprobleme hiermee. Kollegas pak hul persoonlike probleme bymy af of kom "sommer net gesels". Een van die bestuurders praat heeltyd kliphardmet sy werknemers, reg langs my lessenaar. Ek sukkel om te fokus en my werk klaar te kry. Daarby het ek absoluut geen privaatheid nie.Wanneer ek telefonies vertroulike werksinligtingwil bespreek, kan almal hoor. En as ekmet my gesin praat, weet almal vanmy persoonlike sake. Hoe hanteer ek dié probleme? En is daar raad om die meeste uit my dag in 'n oopplankantoor te kry?"