Volgens die Amerikaner Mike McCurley en Andries Scholtz, ’n Pretoriase prokureur wat in egskeidings spesialiseer, is van die grootste redes hoekom paartjies skei: Drasties verskillende agtergronde. Verskillende waardes, insluitend geloof, politieke voorkeure en morele grense. ’n Ouderdomsverskil van meer as 10 jaar. Verskillende ekonomiese verwagtings en uitgangspunte oor geldbesteding. Verskillende verwagtings oor gesag en werkverdeling binne die verhouding. ’n Groot verskil in intellek of vlak van opvoeding. Groot verskille in stokperdjies, belangstellings en vryetydsbesteding (wat dalk eers later jare ’n probleem word wanneer die paartjie meer vrye tyd het). Verskillende gemoedere, insluitend energievlakke. As een wil kinders hê en die ander nie. Verskillende idees van hoeveel tyd ’n paartjie saam moet deurbring. Seksuele verwagtings en grense. Verskillende uitgangspunte oor sukses en wat dit behels. Groot verskille in rykdom en geldmaakpotensiaal. Alkoholmisbruik of ’n ander verslawing. Egbreuk. Geweld, emosionele teistering of manipulerende optrede teenoor die maat of kinders. Inmenging deur ander familielede. Lang werkure of moeilike werkomstandighede wat met die verhouding inmeng. As jy en jou maat oor baie van dié punte verskil, of hy een van die probleme het, moet jy dalk twee keer dink voor jy trou. Die verhouding is nie verdoem as julle baie verskil nie, mits julle net oor jul verwagtings gesels en daarmee vrede kan maak.