Hul gemiddelde vertrouensvlak ten opsigte van kwessies soos misdaad, gesondheidsrog en beskikbare geleenthede vir hul gekose beroepe was 84%. Deelnemers beklee sleutelberoepe. 

Bron: Gerhard Joubert, PPS