Die tiende hersiene uitgawe van die staatmaker-naslaanwerk se woordelys is aansienlik aangepas en uitgebrei. Daar is ‘n hele seleksie van hoofsaaklik geloofs- en kultuurverwante woorde geneem uit die standaardtaal van Afrikaanssprekendes van Maleise afkoms.
Die Afrikaanse spelreëls is ook aangepas en verfyn. Die hoofstuk oor hoofletters is drasties verkort en vereenvoudig. As jy Afrikaans korrek wil skryf,  hier's hy!