“Perde is wys, slim en trots. Hulle leef van nature volgens die waardes wat organisasies dikwels
graag in hul werknemers se gedagtes en harte wil tuisbring,” sê Yolanda Sing (foto), ervare sakevrou en kursusaanbieder. Oorweeg gerus die Equine Leadership Programme waartydens jou
ervarings met ’n perd jou van leierskap sal leer. Jy hoef nie te kan perdry nie, jy lei hom.

Jy sal uiteindelik beter in ’n span kan saamwerk, doeltreffender kan kommunikeer, energiebestuur
leer verstaan, jou selfvertroue sal verbeter en jy sal meer selfgeldend leer optree.

Klik by www.chloeinsa.co.za