Jy is lankal uit die huis- maar jou ma kritiseer steeds jou klere, jou keuses, jou loopbaanbesluite... Deur 'n oorheersende ma reg te hanteer kan jy self groei. In die November-SARIE gesels ons oor 'n ma-dogter-verhouding soos die karakters in die nuwe Susanna van Biljon-fliek.

So sê die kenners: Jou ma oorheers jou as jy...

1. onseker is oor wat jy dink en voel. Sy maak asof jou gevoelens en gedagtes nie bestaan nie.

2. nie ’n eerlike, openlike verhouding met haar het nie. Jy vertel haar nie van belangrike besluite nie.

3. jou ware gevoelens teenoor haar ontken. Jy is dalk smoorkwaad vir haar, maar glimlag.

4. dalk iets totaal negatiefs of rebels doen soos om te begin rook en vloek om haar só weg te stoot. Dis ook deel van jou vertraagde ontdekkingsproses. Of jy kies die pad van vernietiging, soos om seksueel losbandig te leef of alkohol te misbruik. Want jy het nooit geleer om vrye, gesonde keuses te maak nie.

5. sukkel om nee te sê, want jy is dit nie toegelaat nie.

6. heeltyd in beheer in verhoudings wil wees. Jy het nooit geleer verhoudings is ’n plek van spontaneïteit en ruimte nie.

7. sukkel met intimiteit, want jy voel versmoor. Jou verhoudings misluk dikwels. Jy raak moontlik by ’n “afvlerkvoëltjie” betrokke. Sy behoeftes geniet voorrang en daar is nie ruimte vir jou eie emosies of behoeftes nie.