Daar is meer as 900 individuele effektetrusts in SA. Anil Jugmohan, beleggingsontleder van Nedgroup Beleggings, gee raad:

  • Dink aan jou doelwitte oor kort en lang termyn en hoeveel jy bereid is om te waag.
  • Kyk na die effektetrust se prestasie op lang termyn, nie fluktuasies op kort termyn nie.
  • Maak seker die fonds en fondsbestuurder het ’n goeie naam en vra billike fooie.
  • Kyk na die belastingimplikasies van jou beleggingstrategie in die geheel.
  • Jou effektetrusts moenie te klein of te groot wees nie, want dan is hul prestasies dalk nie na wense nie. Vrajou makelaar se raad.