"Ekerk se doel is om mense regoor die aarde op die internet met die Here se Goeie Nuus te bedien. Saam met Stephan Joubert fokus ‘n span toegewyde Christenleiers gereeld op verskillende fasette van kerkwees."

"Die ekerk is glad nie 'n eksklusiewe kerk nie. Hier mag jy maar dubbele lidmaatskap hê, want jy moet ook nog by jou plaaslike kerk inskakel! Saam met jou eie kerk wil die ekerk jou dien en begelei om die goedheid van ons wonderlike God nog beter te verstaan. As jy dalk ver van 'n kerk af bly, of iewers in die buiteland sukkel om by 'n vreemde kerk in te skakel, dan wil die ekerk graag jou kerk wees!"

Dit kan jy doen: