Dié pryse word toegeken aan Suid-Afrikaanse letterkundige werke wat tussen Januarie en Desember van die voorafgaande jaar uitgegee is en gee erkenning aan uitsonderlike fiksie.

Dié jaar is presies 100 romans, meer as 30% meer as laasjaar, voorgelê vir oorweging deur die beoordelaars wat kenners op die gebied van letterkunde en rolprente is. Skrywers kon inskryf vir een van die taalkategorieë, naamlik: Afrikaans, Engels, isiZulu, isiXhosa, isiNdebele, SeSwati, SeSotho, SePedi, SeTswana en TshiVenda. Die wenner in elke kategorie sal 'n kontantprys van R30 000 ontvang.

Vanjaar is die tweede jaar dat die filmkategorie deel van die toekennings is. In dié kategorie word romans uit elke taalkategorie geïdentifiseer deur die beoordelaars wat ontwikkel kan word in 'n rolprent deur M-Net. Deon Meyer se 13 Uur was verlede jaar die eerste wenner van die nuwe kategorie.
Die wenner van die filmkategorie ontvang ook, bo en behalwe die kontantprys, nóg R30 000.

Hier is die kortlys vir vanjaar se toekennings:

Afrikatale:

Hoofkategorie
Ga di Mphelele (Let them live for me), M.S. Machitela (Lingua Franca) Sepedi
Ba Llwe ke mahlale (Betrayed by tricks) M.P. Mathete (Balobedu) Sotho
Lingada Zibuyile Endle (Wild cats have come home), P. Mtuze (Vivlia) isiXhosa
Tshedza tsho tovhowa (The light is gone), K. Mukovhanama (Oxford University Press) Tshivenda
Zindala Zombile (Head to Head), P.B. Vilakazi (Shuter & Shooter) isiZulu

Filmkategorie
Ga di Mphelele (Let them live for me), M.S. Machitela (Lingua Franca) Sepedi
Ba Llwe ke mahlale (Betrayed by tricks), M.P. Mathete (Balobedu) Sotho
Ngiwalazele Mgakhasela Eziko (Playing with fire), M.D. Mnguni (Vivlia) Ndebele
Ufuka Kuyaphila (Death is alive), S. Yawa (Shuter & Shooter) isiXhosa
Zindala Zombile (Head to Head), P.B. Vilakaze (Shuter & Shooter) isiZulu

Afrikaans:

Hoofkategorie
Plaasmoord, Karin Brynard (Human & Rousseau)
Wederkoms, Louis Krüger (Human & Rousseau)
Voetstoots, John Miles (Human & Rousseau)
Titaan, Karel Schoeman (Human & Rousseau)
Santa Gamka, Eben Venter (Tafelberg)

Filmkategorie
Plaasmoord, Karin Brynard (Human & Rousseau)
Seisoen van sonde, Chris Karsten (Human & Rousseau)
Bottelnek, Piet Steyn (Human & Rousseau)
Geldwolf, Carel van der Merwe (Umuzi)
Die rebellie van Sloet Steenkamp, Paul Venter (Lapa)

Engels:

Hoofkategorie
To Heaven by Water, Justin Cartwright (Bloomsbury)
Summertime, J.M. Coetzee (Harvill Secker)
High Low In-between, Imraan Coovadia (Umuzi)
Small Moving Parts, Sally-Ann Murray (Kwela Books)
Little Ice Cream Boy, Jacques Pauw (Penguin SA)

Filmkategorie
Refuge, Andrew Brown (Zebra Press)
The October Killings, Wessel Ebersohn (Umuzi)
My Brother's Keeper, Jassy MacKenzie (Umuzi)
Black Diamond, Zakes Mda (Penguin SA)
Little Ice Cream Boy, Jacques Pauw (Penguin SA)

Volgens Hettie Scholtz, voorsitter van die M-Net Literêre Toekennings, was die beoordelaars beïndruk met die verskeidenheid bydraes deur gevestigde Suid-Afrikaanse skrywers, maar ook met die debuut-romanskrywers.

"Die beoordelaars was ook verras dat so baie rillers en spanningsverhale ingeskryf is - dié verrassing spruit voort uit die vaardigheid van die skrywers," sê sy.

Die wenners word op Saterdag, 31 Julie by 'n galageleentheid in Kaapstad aangekondig.