Brandewyn is in 1672 die eerste keer plaaslik gemaak. Saam met brandewyn-versterkte soetwyn
was dit byna 300 jaar lank die reisgenoot op die trekpad, motiveerder in die mynbedryf en lewensbron in die siekekamer. Gehaltewyn is eers in die laat veertigerjare van die vorige eeu gemaak (met enkele uitsonderings.)

Saam met die (onwettig gestookte) witblits en mampoer het brandewyn die pasmaat vir braaivleis geword.

Braaivleis weer was deur die eeue ’n alledaagse ding. Dit het met die nuutgevonde ontwaking
van die Afrikaner (toe die Nasionale Party in 1948 aan die bewind gekom het) in ’n kultus ontwikkel.

Bron: Peter Veldsman, koskenner