'n Mark wat spesialiseer in handgemaakte artikels en oudhede vind plaas op Saterdag, 26 Mei op die terrein van die President Pretoriusmuseum (Thabo Mbekiweg) in Potchefstroom plaas. Outydse gesinsfoto's in 19de eeuse periodedrag word ook geneem. Die museumkompleks bestaan uit 'n plaashuis, smidswinkel, waenhuis en stal en was die eertydse woning van Pres. M.W Pretorius, eerste president van die ZAR.