Leef 100%

is ’n raadgee-rubriek spesiaal vir jou. Ons paneel kenners sluit van ’n predikant en berader tot ’n sielkundige en SARIE-leser in. Hulle sal jou kwelvraag vanuit hul eie perspektief beantwoord. Daarby bekyk ’n bekende motiveringspreker intieme sake.

VRAAG
‘Ek en my pa het nog altyd ’n wonderlike verhouding gehad. Ek is steeds sy prinses en moet nog die man ontmoet wat sy ou skoene werd is. My man? Nie naastenby nie. Hoe langer ons getroud is, hoe treuriger raak hy. Die gras word nie gesny nie en die krane bly drup. Hy drink ook al hoe meer. Nou wil hy skei en sê ek takel hom alewig voor ander mense af. Ek wil nie, ter wille van die kinders. Hulle is baie geheg aan hom.’

Dr. James de Villiers

Voorligtingsielkundige en hipnoterapeut van Kaapstad met ’n belangstelling in emosionele volwassenheid

ANTWOORD: Elke mens onderdruk sekere emosies en vorm dan patrone hoe hy/sy dit hanteer. Dit manifesteer in jou liggaam en manier van dink en optree. As dit probleme veroorsaak, moet jy dit probeer identifiseer en verander.
Raak ’n oomblik stil in jouself en dink mooi wat jy vir jou man voel en van hom verlang. Voel jy afgeskeep, onbelangrik, kwaad en verontreg? Sê dit vir hom - sonder om hom te beskuldig of op ’n negatiewe manier met jou pa te vergelyk. Identifi seer jou behoeftes en sê vir hom wat dit is. Sê ook jy is jammer as jy hom voor ander mense verneder en verwerp het. Maar sê ook dat jy sy emosionele versorging en samewerking in jul huwelik en met die versorging van die huis nodig het. Sê jy waardeer dit dat hy ’n liefdevolle pa vir sy kinders is. Nes jou pa was. Ook dat julle hom nodig het. Moedig hom aan om te sê wat hý voel en wil hê, eerder as om jóú te beskuldig en alkohol te misbruik. Indien dit nie help nie, soek hulp (individueel én gesamentlik). Want kommunikasiepatrone en verdedigingsmeganismes word van kleins af aangeleer.

Truida Heymann

Kaapstadse sielkundige berader en skrywer van boeke oor selfkennis


ANTWOORD: Jou besondere band met jou pa laat jou heimlik glo jy verdien dit om spesiaal behandel te word. Jy kan egter nie jou ware self uitleef nie: Jy moet ten alle koste aan Pa se ideale voldoen. Jy het waarskynlik ’n verheerlikte beeld van hom, wat nie met die werklike, feilbare man strook nie. Jy verwag heimlik dat jou man jou pa se voorbeeld volg, maar dis dalk nie sy geaardheid nie. Jy kyk sy positiewe eienskappe (bv. versorgend, goeie luisteraar, geduld) mis. Sy passiwiteit kan moedeloosheid wees; sy aanvanklike pogings om jou te plesier is versmaai. Hoe knip jy ’n onsigbare naelstring met Pa? En hoe laat jy destruktiewe patrone sterf? Jy is té aktief en hy té passief; jy is aanvallend en kritiseer en hy trek terug. Jy sal jou weerlose kant moet opdiep om aan jou eie identiteit geboorte te gee. Jy sal waarskynlik in dié tyd ’n terapeut as mentor nodig hê. Jou huwelik het dan die beste kans om te oorleef: ’n Verhouding waarbinne julle albei wapens kan neerlê, jul weerloosheid kan verwoord, en empatie met mekaar se werklikhede en uiteenlopende belewing van die wêreld kan hê. ’n Terapeut kan ook hier help.

Dr. Johan Pienaar

Predikant, NG gemeente Riviera, Pretoria, en moderator: sinode van Noord-Transvaal

ANTWOORD: God sê in die Paradys dat mans en vroue hul ouers moet verlaat ter wille van hul lewensmaat. In die oorspronklike taal beteken die woord “verlaat” letterlik “tweede stel”. ’n Kenmerk van ’n geslaagde huwelik is dat jou lewensmaat altyd eerste kom. Jy kan jou pa se “prinses” wees, maar moet in jou gedagtes steeds jou man se “koningin” bly. As “koningin” moet jy ’n “koning” hê. Die Bybel beskryf die verhouding tussen man en vrou op verskillende maniere. In een geval word gesê dat julle aan mekaar onderdanig moet wees. Dit beteken dat hy jou op ’n spesiale manier sal liefhê. Hy moet vir jou ’n veilige ruimte skep waarbinne jy jou volle potensiaal kan verwesenlik.
Op jou beurt moet jy hom erken as die “dak” wat God jou as beskerming gegee het. Natuurlik kan ’n dak lek en die verf afdop, maar dit bly ’n dak. Vra jouself af of jy hom met jou ingesteldheid, woorde en optrede laat verstaan dat jy nie sonder sy beskerming wil en kan klaarkom nie. As jy hom maak wat hy móét wees, naamlik “koning”, sal jy word wat jy wíl wees: “koningin”.

Hantie Olivier

SARIE-leser van Roodepoort

ANTWOORD: Dalk moet jy maar by Pappa gaan bly! Hoe kan enige man by dié onrealistiese pa-beeld kers vashou? Jou ma gaan beslis nie soos jy oor jou pa voel nie. Ek verstaan hoekom jou man wil loop.
En kyk na jou selfsugtige motivering, netjies verpak om dit “diep” te laat klink. Dis ter wille van die kinders. Kyk van jouself af weg en sien ’n slag regtig jou man raak. Jy bly by hom ter wille van homself, of jy los hom. ’n Pa wat sy dogter oormatig bederf en bewonder, sluit gewoonlik die ma en ander kinders uit. Dié dogter glo dan dis vanselfsprekend dat ’n man haar só moet aanbid. Dit gaan nooit gebeur nie! Sy voel dan die res van haar lewe onvervul en ontevrede. Net jyself kan dit verander. Neem ’n wilsbesluit om jou man se goeie eienskappe raak te sien en dankbaar te wees vir die waarde wat hy aan jou lewe toevoeg. Sê dit vir hom. Sê dit vir ander mense. Hoe sou jy daarvan gehou het as hy jou gedurig met sy ma vergelyk en jy die slegste daarvan afkom?

Ons praat seks

VRAAG: Ek en my man het vyf jaar laas seks gehad. Nie een van ons twee het ’n libido nie. Hy sê as hy tussen Eva en die appel moet kies, kies hy die appel! Ons huwelik is gelukkig, ons is die grootste maats en doen alles saam. Ons het nie kinders nie. Ons spot gereeld oor ons gebrek aan sekslus. Maar my vriendin sê sonder seks kan geen huwelik hou nie.

Ivy Sutton

Pretoriase motiveringspreker en aanbieder van ‘Geniet jou man’-praatjies

ANTWOORD: Dit pla jou, hoewel dalk onbewustelik. Hoekom anders het jy die brief geskryf? En met rede: Dis ’n rooi lig, ’n gaping wat maklik deur ’n derde party gevul kan word. Affairs begin in 75% van gevalle omdat ’n onvervulde behoefte in die huwelik bestaan. Wanneer het julle opgehou om seks te hê? Was dit ná ’n spesifieke gebeurtenis? Iets wat tot ’n vertrouensbreuk kon gelei het? Krap ook dieper in die verlede, soek na iets wat jou van seks kon afgesit het. Of dalk werk julle albei te hard en is julle net te moeg daarvoor. Hoe goed is die kommunikasie tussen julle? Dalk het die een nie die moed om vir die ander een te wys dat hy/sy ’n behoefte aan seks het nie. Het jul liefdeslewe nie gestagneer omdat dit vervelig geraak het nie? Raak aan mekaar, hou hande vas, soen mekaar innig. Bevestig jul liefde vir mekaar verbaal: Ek is lief vir jou, jy is die beste ding wat ooit met my gebeur het. Dalk vloei seksuele intimiteit daaruit. Onthou: Jou belangrikste seksorgaan is die brein. Gebruik dit.