Jy leer jou kind om dankie en asseblief te sê en respek te toon op presies dieselfde manier as wat hy die teenpool aanleer (selfsug, ondankbaarheid, materialisme). Volg hierdie raad, sê Eugene du Plessis.

  • Wys jou kinders deur jou gedrag hoe om op te tree. As jy wil hê hulle moet goeie maniere hê en respekvol en dankbaar wees, moet jý die voorbeeld stel. Behandel ander mense so en jou kind sal jou navolg.
  • Dring aan op goeie maniere, soos om dankie te sê as hulle iets kry, al is dit hoe klein. Leer hulle dit is ’n waardevolle lewensvaardigheid. As jy meer van jou kind verwag, kan jy meer uit hom kry.
  • As jy jou kind beloon vir goeie gedrag is die kanse beter dat hy weer korrek sal optree. Dissipline is nodig, maar straf het nie dieselfde positiewe uitwerking om goeie gedrag aan te moedig nie. Navorsing wys beloning is doeltreffender. Die beste beloning is sosiale beloning. Sê liefs vir jou kind jy is trots op hom as hy hom goed gedra, pleks daarvan dat jy ’n geskenk koop. En dit kos niks.