Jy en jou drome, ‘n ABC-gids tot droomsimbole, Zelda Dalling (LAPA, R140)
Die skrywer het twintig jaar gelede begin om haar eie drome neer te skryf. Sy het wyd gelees om haar drome te probeer interpreteer. Sy kon egter nie ‘n boek vind wat droomsimbole uitlê en verklaar nie. Sy het toe besef sy sal haar eie simbole moet verklaar. Haar navorsing deur die jare het aanleiding gegee tot hierdie boek. Sy bespreek die verskillende tipes drome, leer jou hoe om jou eie droomdagboek te begin en laastens is daar ‘n alfabetiese lys van droombeelde en simbole met hul betekenisse. Sy gee ook wenke van hoe jy jou eie droomtaal kan skep om jou eie drome te verklaar.


Gevoelens-reeks, Trace Moroney (Lapa, R60)
Ek voel alleen, Ek voel jaloers, Ek voel liefde en Ek voel vriendelik
Die vier boekies help ouers om verskillende abstrakte begrippe soos liefde, jaloesie, vriendelikheid en eensaamheid aan hul kinders te verduidelik. Die illustrasies is pragtig, kleurryk en die stories is eenvoudig en toeganklik vir kleuters. Elke boekie het agterin ook kort nota's deur ‘n kindersielkundige met nuttige wenke vir ouers hoe om hul kinders te help om hul begrip van gevoelens te verbeter. Bestel by www.kalahari.net

Happy years, a guide for parents, Linda Cilliers (Abraham Kriel Childcare, R125)
Die omvattende boek oor kindersorg fokus op goeie ouerskap en hoe jou kinders se geluk in hul kinderjare beïnvloed word deur ouers se verhouding met hulle.
In die eerste hoofstuk word breedvoerig gekyk na hoe om jou kind te verstaan. Kwessies soos selfbeeld, die rol van speel, dissipline, sensoriese en morele intelligensie word bespreek. Verder sluit die 21 hoofstukke raad in oor eetgewoontes, sosialisering, slaapprobleme, asook leeruitdagings. Die lywige boek is deur verskillende kenners op verskeie gebiede geskryf onder redakteurskap van Linda Cilliers en die inligting word eenvoudig en toeganklik aangebied.
Vir navrae skakel Hilda du Toit by 011 839 3058

Do it!, James Motlatsi en Bobby Godsell (Jacana, R113)
Die skrywers noem die boek "Every South African's guide to making a difference" en dit is presies die voorbeeld wat hulle stel in hul boek. Hulle bespreek kwessies wat as knelpunte gesien word deur gewone landsburgers - misdaad, werkloosheid, opvoeding, HIV/vigs en nog meer. By elke knelpunt word ook gekyk na hoe jy as gewone mens kan help om die probleem op te los en hoe om ‘n verskil te maak. In baie gevalle begin die eerste stap in jou huis met die keuses wat jy maak. Die boek sluit af met ‘n manifes van wat die handelinge van ‘n aktiewe, verantwoordelike landsburger behoort te wees. Dit is ‘n inspirerende gids vir elkeen van ons.

Bestel by www.kalahari.net

Love by numbers, Dr Luisa Dillner (Profile Books, R189,95)
Dillner is ‘n agony aunt by die Guardian in Londen. Sy het hierdie boek geskryf na aanleiding van die briewe met navrae oor verhoudingskwessies wat sy gekry het. Sy wou nie net opinies as antwoorde gee nie en het begin met navorsing oor verhoudings om meer substansiële en gefundeerde antwoorde te kon gee. Van die vrae wat sy bespreek is: internet-afsprake, spoed-ontmoetings, selibaatheid en seks, kinders in verhoudings, godsdiensverskille en nog vele meer. Die brief oor elke vraagstuk word gepubliseer en dan gee sy ‘n uitgebreide antwoord wat na elke faset van die vraag verwys. Haar antwoorde rugsteun sy met die navorsing wat sy gedoen het. ‘n Nuttige gids vir mense wat meer wil leer oor verhoudings. Bestel by www.kalahari.net