Dirigent/Conductor: Johan de Villiers Teks/Text: Ronel Retief Orrel/Accompaniment: Zorada Temmingh Musiekregisseur/Musical Director: Gerhard Niemand Bas/Bass: Schalk Joubert Kitaar/Guitar: Sven Blummer Perkussie/Percussion: Annemie Nel In My Storie, My Lied word grepe uit drie uiteenlopende leefwêrelde binne die groter Suid-Afrikaanse konteks deur middel van musiek en teks uitgebeeld. Daar is ooglopende verskille tussen die stories van die drie hoofkarakters, maar ook 'n gewaarwording dat elkeen se verhaal lief en leed, vreugde en hartseer bevat. Daar is gemeenskaplikhede wat van elkeen in die eerste plek mens maak, ongeag die spesifieke konteks. Daar is momente wanneer my storie ook jou storie word, en my lied, ons lied. In hierdie verhoogstuk vir koor en vertellers, word daar geraak aan kwessies wat relevant is binne die Suid-Afrikaanse konteks, sonder dat daar gepoog word om enige saak in diepte te ontgin. Dit gaan eerder om die klein persoonlike geskiedenis van die individu waardeur die verskille, sowel as die ooreenkomste tussen ons land se mense belig word.