Luiperdvelmotiefooptoonhakskoene van blinkleer
R1 199
GUESS

Vir 'n altyd 30-voorkoms dra dít saam met jou luiperdvelmotief

toffiekleuriGe top vankatoenmenGelStof

StewelSnit-jeanS

bronSkleuriGe kunSleer-handSak met klinknaeldetail

Swart-en- GoudkleuriGe kralehalSSnoer aan fluweel-l

Toffiekleurige top van katoen-mengelstof
R69,95
KELSO @ EDGARS

Fyn bruin trui van viskosemengelstof met knoopdetail
R169,95
KELSO @ EDGARS
Groottes 6 - 16

Stewelsnit-jeans
R3 999
7 FOR ALL MANKIND
Groottes 6 - 14
Bronskleurige kunsleer-handsak met klinknael-detail
R199,95
EDGARS
Swart-en-goud-kleurige krale-halssnoer aan fluweel-lint
R160
TESSA DESIGN