Die huise in Australië het oor die algemeen nie vreeslik baie uitstal plek vir ons mooi goed nie. Na 'n lang gesoek vir 'n oplossing, het ek toe vir my een van hierdie kaste aangeskaf (pigeon hole). Skandelik weet ek nie wat dit in Afrikaans is nie. Ek verander gedurig my uitstalling, en gebruik elke gat as 'n klein stillewe. Die soort kas hou ongelooflik baie, en is baie veeldoelig. Ek kan hom ook saam my neem as ek trek. Hy het ook al in my vorige huis as 'n skeiding gedien tussen twee vertrekke, en dan kan jou mooigoed van beide kante bewonder word.

Groete

Magda Agenbag

Sien ander hoekies/vertrekke