Die verskil is hoe hulle dit uitleef, sê Bea. “Mans is dikwels meer geneig om vrese rondom waarde, sekerheid, manlikheid, bevoegdheid en sukses te koester, terwyl vroue vrese het oor verraad, verwerping en minderwaardigheid.”

Volgens Melanie Hamaty, 'n kliniese-sielkundige by die Bela-Vida sentrum vir sielkunde in Johannesburg, verskil die geslagte se uitlaatkleppe ook.

“Mans neig om alkohol of dwelms te misbruik, kanse te waag of aggressief te word wanneer hul bagasie tot negatiewe gedragspatrone lei. Vroue sal neul en kla by vriende en familie, of die slagoffer speel en nie beheer van die situasie neem nie.”

Dale Bricker, ook 'n Johannesburgse sielkundige, sê ook die fisieke simptome sal verskil as mans en
vroue hul emosies onderdruk. Vroue neig om te sukkel met depressie of voel huilerig, terwyl mans simptome soos hoë bloeddruk of hartkwale sal hê.