Dié video wat gemaak is as deel van ’n sosiale eksperiment, wys hoe maklik kinders ontvoer kan word. Wanneer die ontvoerder ’n klein hondjie of iets soortgelyk gebruik om die kind se aandag te trek, vergeet die kind skoon van al sy ma se waarskuwings om weg te bly van vreemdelinge af.

Die video eindig waar die 'ontvoerder' sê dat meer as 700 kinders daagliks ontvoer word.

Is jou kinders veilig?