Hy sê hy stel glad nie belang in meisies nie (hy het probeer), maar voel sterk aangetrokke tot een van sy seunsmaats. Hy sê dis nie ’n fase nie. Dit was ’n moeilike, emosionele gesprek, ’n groot skok, maar as hy seker is, aanvaar ek dit. Ek wil hom nie verloor nie, maar my man sal dit nooit aanvaar nie en waarskynlik sê ek het hom opgepiep. Wat moet ek doen?

KENNERS GEE RAAD

Dr. Jean du Plessis, kliniese sielkundige van die Strand en skrywer van Oor gay wees (Tafelberg, 1999)

Soms gaan tieners deur ’n fase van onsekerheid oor hul seksuele oriëntasie, maar as hulle daaroor begin praat, is hulle gewoonlik seker. Jou seun stel dit as ’n gegewe. Kunssinnigheid hou nie noodwendig verband met gay-wees nie.

Die meer deurslaggewende faktor: Meisies het vir hom geen seksuele aantrekkingskrag nie, maar sy seunsvriend wel. Sy spontane innerlike belewing is hier belangrik.

Seksuele oriëntasie is aangebore en waarskynlik geneties vasgelê. Jul verhouding met hom beïnvloed dit nie. Selfs “oppiep” kon hom nie gay gemaak het nie. ’n Ma het dikwels wel ’n beter verhouding met ’n sensitiewe seun omdat sy hom van kleintyd onbewustelik beskerm teen ’n pa wat dalk sy selfbeeld afkraak om van hom ’n “man” te maak.

Dis ’n kompliment dat hy sy diepste wese teenoor jou ontbloot het. Maak seker hy weet jy het hom lief soos altyd en jy ondersteun hom onvoorwaardelik. Wees daar, sonder om heeltyd op die “probleem” te fokus.

As jy jou man se reaksie reg voorspel, is die probleem hier sy homofobie. Dis dalk goed om eers beter ingelig en voorbereid te wees, sodat jy jou man kan help om dit in die regte perspektief te sien.

Niks kan jou seun sen gay-wees verander nie. Dis deel van die kern van sy menswees. Aanvaarding is ’n proses. Terapie kan hom help om meer vrede in sy gemoed te kry en om die stres wat met andersheid gepaardgaan, te leer hanteer. Julle as ouers kan ook baat vind by ’n paar sessie by ’n sielkundige met ervaring hiervan.

Adéle Lottering, voorligtingsielkundige van Pretoria

Julle twee deel duidelik ’n kosbare vertrouensverhouding. Jou seun voer waarskynlik al lank ’n innerlike stryd, en kon ten spyte daarvan dit waag om so ’n sensitiewe onthulling aan jou te maak. Fokus liefs op jul positiewe band.

Jou seun is nou in die adolessente ontwikkelingstadium. Dis nou vir hom belangrik om sy identiteit te vestig. Onsekerheid oor seksualiteit is in dié fase ’n normale tendens.

Die band tussen ma en seun verskil radikaal van dié tussen pa en seun. Jou en jou man se perspektief sal dus verskil. Dit kan ’n uitdagende faktor in jul huwelik wees. Moenie middelman speel nie – ondersteun eerder jou man én jou seun. Dis jou seun se verantwoordelikheid om dit aan sy pa te onthul.

Daar’s nie kitsoplossings nie. Besef dat jy in ’n rouproses is. As kinders soms besluite buite hul ouers se verwagtings of drome neem, kan dit voel asof die ouers hul kind verloor. Emosies soos woede, skok, ontkenning en bevraagtekening is normaal.

Moedig jou seun aan om by ’n psigo-terapeutiese proses in te skakel vir ondersteuning en leiding. Vra oop, eerlike vrae en bespreek praktiese kwessies en grense. Kommunikeer met hom vir beter begrip, nie om hom te verander nie.

Jou primêre doel as ouer is om jou kind onvoorwaardelik lief te hê en te aanvaar, om sy regte te erken en sy positiewe kwaliteite te beklemtoon. Beskou dit as ’n groeiproses in jul verhouding en gesin, om sterker anderkant uit te kom.

Tanya Vandenberg, Gautengse aanbieder van GPS-lewensvaardigheid-programme vir tieners

Weet jy regtig dat jou man hom sal verwerp? ’n Deel van hom het tog seker oor die jare gesien dat sy seun verskil van sy verwagtinge? Eendag sal hy moet weet. Daardie oomblik sal aanbreek as jul seun werklik gereed is om die probleme in hul verhouding wat dalk deur dié openbaring veroorsaak kan word, in die oë te kyk. Intussen doen jy wat jy moet doen: jy staan by jou seun, respekteer sy keuse en gee hom die vryheid om te besluit wie hy is en wat hy wil hê, al is dit vir jou swaar. Ongeag die toekoms sal dít hom selfvertroue en krag gee om die man te word wat hy wil wees.

Vir hulp, skakel Jean 021 853-2004; Adéle 083 279 2325; Tanya 011 782-6991