"Hulle is gelowige kerkgangers in 'n hip vernuwingskerk waar die band se musiek my verwilder. Ek is nog bang vir 'n kwaai God wat my gaan straf as ek nie perfek is nie. Hulle staan in verstomming oor 'n genadige God wat hulle aanvaar nes hulle is." - Elsabé Pepler, 'n Baby Boomer-ma oor haar Generasie Y-kinders

**Tussen generasies - Lees in jou Oktober-uitgawe meer oor Baby Boomers vs Generasie Y. Vertel ons waarvan jy hou en wat jou irriteer van ander generasies.