“Om te vergewe is nie om te vergeet nie. Dit is eintlik om te onthou. Onthou en nie die reg om terug te slaan te gebruik nie. Dit is die tweede kans vir ’n nuwe begin. En die onthou-deel is baie belangrik, veral as jy nie dit wat gebeur het wil herhaal nie.”