RVB gebruik net natuurlike en organiese bronne in hul nuwe holistiese skoonheidsreeks. Dis velsorg wat volhoubare ontwikkeling, respek vir die natuur en die menslike liggaam, sowel as billike handel ondersteun.

Met RVB se vernuwende velsorgreeks kan jy dus ook deelneem aan bewaring – van die omgewing, biodiversiteit én jou voorkoms. Boonop bevat RVB se produkte geen parabeen as preserveermiddel nie. 

NEEM SÓ DEEL
Skryf die antwoord op die vraag hierby agterop ’n poskaart en stuur dit met jou naam, van, telefoonnommer, e-pos- en posadres aan: SARIE/RVB-wedstryd, Posbus 511, Kaapstad 8000.

SMS EN NEEM DEEL
SMS RVB (geen leestekens), gevolg deur die antwoord op die vraag hierby, jou naam, van, e-pos- en posadres na die nommer 34687. (’n Tarief van R2 per SMS geld.)

SLUITINGSDATUM
29 Oktober 2010

Die wenner sal teen 30 November 2010 telefonies in kennis gestel word en daarna ’n brief ter bevestiging ontvang.

WEDSTRYDREËLS

1. Die eerste korrekte inskrywings wat getrek word, wen die pryse. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen gesprek of korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.

2. Die wenners sal telefonies en daarna per brief verwittig word en hul name sal in 'n latere stadium op die webtuiste www.sarie.com verskyn.

3. Die pryse is nie vir kontant omruilbaar nie. SARIE bied hierdie wedstryd namens RVB as 'n diens vir haar lesers aan. RVB voorsien en is verantwoordelik vir die pryse. SARIE aanvaar geen verpligting hoegenaamd t.o.v. die ontvangs van die pryse of gestanddoening van die voordele daaraan verbonde nie.

4. Werknemers en hul gesinne van Media24 (SARIE se moedermaatskappy), RVB en hul reklame-, advertensie- en digitale maatskappye mag nie aan die wedstryd deelneem nie.

5. Media24 en RVB word gevrywaar teen alle eise en/of laste wat die wenners kan hê weens skade/beserings vanweë hul deelname aan die wedstryd of benutting van die pryse.

6. Deur aan die wedstryd deel te neem stem jy in om van tyd tot tyd sekere promosie-korrespondensie van SARIE te ontvang.