Robin Wheeler skryf oor lewenslesse wat mense sal help om koers te hou in ‘n wêreld vol druk en stres.

Dié entrepeneur se vierde boek, Truer Insights (BEntrepreneurING Books,  R200), oor sy insigte in die lewe het onlangs verskyn. In sy eerste drie boeke, Insights (2007), Further Insights (2009) en Deeper Insights (2010) het hy sy beginsel van ‘being yourself for a living’ uiteengesit en lesers gehelp om hul eie lewensreis na selfkennis af te skop. In die vierde boek deel hy nog lewenswaarhede. Die doel van die boeke is om mens te laat nadink oor jou eie lewe en die betekenis van dinge in jou lewe. Ek het per e-pos met Robin Wheeler gesels oor hoe hy sy lewensreis begin het.

Hoe het dit gekom dat jy begin skryf het oor insig en being yourself’?

Ek het in 1996 begin om my ding te doen en het kort daarna begin om na die ervaring te verwys as “being yourself for a living.” Dit het my besigheid naamreël geword en my boodskap aan die wêreld.

Nie lank nadat ek hierdie lewensreis aangepak het nie, het ek vir die media begin skryf en dit het so gegroei dat ek boeke begin skryf het. Na my derde boek het ek die idee gekry vir kort, maklik-om-te-lees ‘insigte’ wat gepas is vir die moderne lewenstyl, maar steeds diep bewuswordings bied wat bewustheid verander. Kennis kom van ander en gebeur in jou kop; insigte is jou eie en dit laat jou hele wese en jou intelligensie ontwaak.  Kennis is vrylik beskikbaar, terwyl insigte jou unieke bydrae aan die wêreld is en die sleutel tot selfverwesentliking.

Wat kwalifiseer jou om ander mense oor die insigte in die lewe te leer?

Ek praat uit my eie ondervinding en my eie gesag alleenlik, niks meer nie en niks minder nie. My INSIGHTS boeke se doel is om elkeen se individuele intelligensie te bevestig en gesag in hul eie lewens aan te moedig. Die samelewing beklemtoon erkenning van buite en sny ons af van ons innerlike wortels. Deur my ervaring te gebruik wil ek mense weer in voeling bring met hul inherente kennis. Ons het geen kwalifikasie nodig om onsself te wees nie.

Wat is mense se grootste behoefte vandag in ‘n wêreld vol onstabiliteit en stres?

Om eg te wees en om bewus te wees. Ons moet uitvind wie ons is en dit in die wêreld bring deur eg en kreatief te wees.Onbewustheid maak ons ongelukkig, onnosel en vatbaar vir misbruik. Bewustheid wakker die werking van ons intelligensie aan, en help dat ons ons potensiaal vervul deur in die nou te leef. Ons word opstandig en sterk,  maar tog sensitief en wys.

Armoede en rykdom is iets waarmee elke mens op aarde aansluiting kan vind – hulle het of geen rykdom nie en probeer net oorleef, of die teenpool is dat daar mense is wat nie die einde van hul rykdom ken nie. Watter lewensles kan jy deel oor hierdie onderwerp?

Die wêreld is steeds gepolariseer deur die eksterne definisie van rykdom, terwyl ware rykdom binne in elkeen van ons is – ons eie uniekheid, ons kapasiteit vir liefde, en bloot net deur die lewe self. Deur wie ons is eerste te stel en deur kreatief by te dra, kan ons alle aspekte van rykdom op ‘n individuele vlak integreer, wat dan weer versprei na die gemeenskap. Finansiële armoede en weelde is beide simptome van wanbalans en onsekerheid. Deur onsself te wees, elimineer ons die behoefte aan kompenserende hebsug wat onststaan deur verlore te wees, en harmonieuse welstand kom tot stand.

Ons leef in Suid-Afrika tot ‘n groot mate nog in ‘n verdeelde gemeenskap. Wat is die ware waarde van vergifnis vir Suid-Afrikaners?

Vergifnis ontstaan outomaties met insig en begrip. Ons besef ons eenheid en word daardeur gelei, en ons sien ons skaduwees sonder om daardeur beheer te word. Ons is burgers van die wêreld, wat versterk word deur ons diversiteit. As ons onsself identifiseer as verskillend  of  as ons verdeeld is deur nasionaliteit of enige ander definisie, is dit vals en beperkend en ook ‘n manier om vas te klou aan die pyn. Ons moet na die groter prentjie kyk en onsself van binne ken, dit sal ons en die wêreld help genees.

In jou opinie wat is die grootste fout wat mense maak rakende hul eie spirituele groei?

Geloof. Jy glo net as jy nie weet nie, so dis ‘n plaasvervanger vir die waarheid en ook ‘n hindernis om die waarheid te vind. Aanvaar dat jy nie weet nie, en vind dan vir jouself uit, maak nie saak wat dit van jou verg nie. Om net te glo is goedkoop, maklik en onvolwasse; om uit te vind is die ‘real deal.’

Wat is die heel moeilikste les wat jy geleer het oor jy eie lewe?

Dat ek die antwoord op al my probleme is en ook die oorsaak van al my probleme. Ek hou aan om dit te leer! Hoe dieper en verder jy gaan, hoe meer is daar om te ontbloot, terug te win en te ontdek.

Druk  jy jouself die hele tyd om te groei  en te leer oor die lewe?

Nee. Persoonlike verbetering is ‘n truuk van die gedagte en ‘n geslepe manier om onsself ontwykend en onderworpe te hou. Groei is natuurlik en ingebore. Dit gebeur op sy meeste wanneer jy in ‘n staat van bewustheid en aanvaarding is. Wanneer jy ophou soek, kom jy tuis in jouself en vind dit waarna jy soek. Hier begin ware lewe.