What is left unsaid, saamgestel deur Kristin Palitza, Natalie Ridgard, Helen Struthers en Anton Harber (Jacana, R195) is ‘n samevatting van artikels en navorsing wat die afgelope jare geskryf en gedoen is oor die epidemiese siekte MIV/Vigs. Tydens haar honneurs-studies by Wits Universiteit het Charis onderhoude gevoer met vroue wat positief getoets het vir dié toestand. Haar tesis het gehandel oor verslaggewing in MIV/Vigs.

Sy het die navorsing gedoen onder leiding van Natalie Ridgard vir The HIV/AIDS and the Media Project wat gesamentlik bedryf word deur Anova Health Institute en Wits se joernalistieke departement. Vir die onderhoude het Charis gereis na Tintswalo Hospitaal in Limpopo. Sy beskryf die mense se ervarings oor berading, die stigma en diskriminasie rondom die toestand en hoe hulle lewe met die virus. Sy sê dit was vir haar ontstellend om te sien hoe geïsoleerd van hierdie vroue in hulle gemeenskappe is en dat hulle die siekte eintlik steeds maar sonder ondersteuning moet aanpak en probeer oorleef.

Volgens Charis is die boek ‘n waardevolle bydrae tot verslaggewing, veral oor ‘n sensitiewe onderwerp, omdat dit wys hoe verslaggewers se reportage oor die onderwerp verbeter het en dit wys ook waar daar tans nog probleme is met verslaggewing oor MIV/Vigs. "Ek dink ons het al ver gekom, maar daar is beslis nog terrein vir verbetering."