omdat hy instinktief die goeie in mense raaksien, en omdat hy met sy intellek glo dat as jy die goeie in ander mense raaksien, dit hulle tot beter dinge kan aanspoor. As jy meer van mense verwag, of hulle nou jou kollegas of jou gesinslede is, sal hulle dikwels meer gee. Of skuldig voel as hulle dit nie doen nie.