Die tema vir April 2012 is “SIRKELS, SIKLUSSE EN SEISOENE”. Die bewuste of onder-bewuste van ‘n wese is van die inmiddels wat voltooide/onvoltooide ontwikkeling vergestalt. Dit is hoe ons leef-wêreld, ons weet-wêreld geskep word. Die ontwikkelingsgang voltrek hom dus as 'n SIRKEL. Het die SIRKELS van die lewe jou nog altyd geïnteresseer? Ons "kom en ons gaan" (Breyten Breytenbach), stof-tot-stof, dae, maande, jare, eeue en die bittere klein rol wat elke mens midde alles speel, bly onveranderd deur die eeue. Een SIKLUS kan nie sonder `n ander SIKLUS bestaan nie, die SIRKEL word onvoorwaardelik voltooi. `n SIKLUS se duur, is enige-iets van `n paar uur, na baie jare, miskien vir altyd?. Die SIKLUS sentreer miskien rondom 'n sentrale gedagte of tema, onderwerp, gees of inspirasie. Binne die SIKLUS is daar 'n gerigtheid van die verskillende dele op/binne/voor/oor mekaar, waardeur 'n ontwikkeling visueel voltooi word. Verganklikheid en SIKLUSSE van die lewe is in mekaar verweef – daar is SIKLUSSE van sukses wanneer dinge oor jou pad kom wat floreer, of SIKLUSSE van mislukking wanneer dinge uitmekaar val… dan word dit kenmerkend SEISOENE, dit wat jy moet laat gaan sodat nuwe groei kan plaasvind. Wat gebeur wanneer daar vasgehou word aan die SIRKELS en SEISOENE van die lewe …? Of beteken SEISOENE letterlik net die kom-en-gaan van Lente, Somer, Herfs of Winter? Helaas word alles beheer deur die SIKLUS? En alle vorms is maar net tydelik…