"Om vir jou kinders goeie waardes te leer begin al kleintyd.Dis vir kleiner kinders moeilik om so 'n begrip te verstaan. Daarom probeer ek en my man, Abe, om Mia (7, links op foto) en Caitlin (4) te leer van waardes soos wat hulle dit teëkom en beleef, vertel Melanie Bosman (39) van Centurion, 'n deeltydse geoktrooieerde
rekenmeester en skrywer van Mom's Big Book of Things to Make (www.momsbigbook.co.za).

"Goeie kommunikasie is baie belangrik. Soos ons kinders se wêreld groter raak, word hulle blootgestel aan mense wat dinge anders doen as ons. Dis belangrik dat hulle gemaklik voel om dit met ons te deel, sodat ons hulle kan help verstaan. Dis belangrik om eerlik met hulle te wees as hulle iemand sien wat onvanpas optree. Die belangrikste waarde wat ons wil oordra, is respek vir hulself, ander mense en die natuur. 

"Dis vir my die basis waarop alle ander waardes gebou is. Selfrespek kweek pligsgetrouheid en selfdissipline. Respek vir ander beteken hulle sal in ag neem hoe hul gedrag die mense om hulle beïnvloed. Die grootste bedreiging vir gesinswaardes is die invloed van groepsdruk, veral soos hulle ouer word.Die beste wapen is 'n goeie selfbeeld, wat gekweek word deur liefde en nog liefde, emosionele en fisieke vertroeteling en baie aandag. Ons kinders moet besef hoe spesiaal hulle is, en ook dat dit goed is om soms teen die
stroom te swem.

"Ons bou die kinders heeltyd op,maar hulle moenie dink hulle is perfek nie. Ons terg mekaar op 'n ligte noot. Só leer hulle om vir hulself (en hul foute) te lag." - Melanie Bosman (39), Centurion