Ons het op Facebook gevra hoe julle slaappatrone lyk. Só sê julle: "Slaappille en kry nagmerries" - Annie Prinsloo

"Ly soms aan erge insomnia.........weet glad nie wat die rede is nie, brein is seker maar net in overdrive oor werk!" - Elize Verwaaij-Mare

"Slaap lekker, werk mos hard in die dag, dan lekker moeg in die aand, en slaap alte lekker. Swem drie keer 'n week en dit laat klaas vakie gou gou intree." - Leandra Claassen

"Ek raak gou aan die slaap, maar die geringste geluid maak my wakker & dan begin ek dink aan miljuisende goed & kan natuurlik nie weer vas slaap nie. Beide kinders slaap meestal deur, maar ek nie." - Heidi Wahl

So het julle op sarie.com se daaglikse meningspeiling gestem:

Ek slaap sleg!
32.8%

Nog nooit 'n probleem gehad om te slaap nie
26.2%

Ek slaap net vakansietye goed
2.2%

Met slaappille
8.7%

Staan swaar op, te min ure in die nag!
30.1%