Werke van kusntenaars wonnagtig in 'n radius van 250kom om Goerge mag deelneem. David Jones, Hoof van die Kunsdepartement NMMU in Port Elizabeth is vanjaar die selekteerder vir die uitstalling.