Dalk verg dit dat jy eers deeltyds moet studeer of ’n hele paar jaar moet werk. Miskien sal jy bereid moet wees om finansieel onseker te lewe en verskeie risiko’s te neem. Sien jy kans daarvoor? As jy bereid is om op te offer stel jou aksieplan op en volg dit. So nie, herdefinieer wat sukses vir jou beteken. Jy moet vrede kan maak met jouself en ’n vervulde lewe kan lei.

*Bron: Hr Future