Moeg om as die nare stiefma gebrandmerk te word? In How to be a Happy Stepmum vertel dr. Lisa Doodson - self 'n stiefma - hoe om die stief uit stiefma te haal.

Daar's baie gevallestudies en raad vir talle uitdagings: van jou verhouding met jou man en sy kinders tot hoe om sake met sy eks vlot te laat verloop, praktiese kwessies soos vakansies en hoe om al die nuwe gesinslede by mekaar te laat inskakel. (RandomHouse Struik, R185)